<< <  2 3 4 5 6 > >>

Kolmeks jagamine
Geomeetria | Kaal: 5 | 24.09.2010

Antud on sirglõik ning mingi sellega paralleelne sirge. Kuidas, kasutades ainult joonlauda (ilma skaalata), jagada sirglõik kolmeks võrdseks osaks?

Leonardo da Vinci mõistatus
Naljad | Kaal: 0 | 24.09.2010

Mida rohkem sellest võtta, seda suuremaks see kasvab. Mis see on?

Lend sügavuses
Naljad | Kaal: 0 | 24.09.2010

Mis saab lennata 500 meetri sügavusel?

Kaks jõge
Naljad | Kaal: 1 | 24.09.2010

Voolavad teineteise kõrval kaks jõge. Üks on punane, teine valge. Mis need on?

Tuhat piraati
Valetajad | Kaal: 4 | 24.09.2010

Tuhat piraati hoiavad Mõttehiiglast vangis. Piraadid jagunevad tõerääkijateks ja valetajateks, ning on teada, et vähemalt üks neist on tõerääkija. Nad lubasid vabastada Mõttehiiglase, kui ta ütleb täpselt, kes piraatidest on tõerääkija ja kes on valetaja. Selle jaoks saab ta kord tunnis kutsuda enda juurde suvalise arvu piraate ning küsida igaltühelt neist küsimuse: kui palju on kutsutud piraatide seas tõerääkijaid? Mitme tunniga saab Mõttehiiglane hakkama?

Ringvaletamine
Valetajad | Kaal: 4 | 24.09.2010

Mõttehiiglane sattus saarele, kus elasid ainult tõerääkijad ning valetajad. Kõik saare elanikud moodustasid ringi ning igaüks ütles Mõttehiiglasele temast paremal asuva naabri kohta, kas see on valetaja või mitte. Nende väidete alusel suutis Mõttehiiglane määrata, milline on valetajate osakaal saare elanike seas. Määra ka sina, milline see on.

Jah-ei küsimus
Valetajad | Kaal: 4 | 24.09.2010

Sinu ees on kolm kasti. Ühes neist on komm ning sõber Mõttehiiglane teab, millises. Ta räägib alati tõtt, kuid oskab küsimustele vastata ainult "jah" või "ei". Kuidas saada teada, kus asub komm, esitades Mõttehiiglasele ainult ühe küsimuse?

Sotsioloogiline küsitlus
Valetajad | Kaal: 2 | 24.09.2010

Mõttehiiglaste saarel elavad tõerääkijad ja valetajad. Iga elanik elab neljakorruselise maja mõnel korrusel. Kõik saareelanikud osalesid sotsioloogilises küsitluses.

Küsimusele "Kas te elate esimesel korrusel" vastasid "jah" 40% elanikest. Analoogilisele küsimusele teise korruse kohta vastasid jaatavalt 30%, kolmanda korruse kohta 50% ning neljanda kohta 0%.

Kui suur osa elanikest elab tegelikult esimesel korrusel?

Parlament
Valetajad | Kaal: 2 | 24.09.2010

Mõttehiiglaste maa parlament koosneb kahest parteist: "Valetajate partei" ning "Tõerääkijate partei". Kokku on parlamendis 101 saadikut. Eelarve kärpimise raames otsustas valitsus vähendada parlamenti ühe liikme võrra. Iga saadik kinnitas, et kui ta parlamendist eemaldada, on allesjäänute seas valetajad enamuses. Kui palju valetajaid ja tõerääkijaid oli algselt parlamendis?

Mitu tõerääkijat
Valetajad | Kaal: 2 | 24.09.2010

Toas on 10 mõttehiiglast, kellest mõned on tõerääkijad ning mõned valetajad. Esimene ütleb "siin pole ühtegi tõerääkijat", teine: "siin on maksimaalselt üks tõerääkija", kolmas: "siin on maksimaalselt kaks tõerääkijat", ..., kümnes: "siin on maksimaalselt 9 tõerääkijat". Kui palju tõerääkijaid on toas?

<< <  2 3 4 5 6 > >>