<< <  1 2 3 4 5 > >>

Baromeetriga kõrguse mõõtmine
Naljad | Kaal: 1 | 13.11.2010

Nimeta vähemalt 10 võimalust mõõta maja kõrgust baromeetri abil.

Nööride põletamine
Loogika | Kaal: 2 | 05.11.2010

On olemas kaks nööri. Mõlemad põlevad (kui neid ühest otsast põlema panna) 1 tund. Kuidas nende abil mõõta 45 minutit?

Nööride põlemiskiirus on ebaühtlane.

Saagi jagamine
Loogika | Kaal: 3 | 04.11.2010

N piraati röövisid karavani. Saagi jagamisel kasutavad piraadid järgmist protseduuri: kõik annavad oma hääle selleks, et kõige noorem ära tappa. Kui poolthääli on rohkem kui pool, siis noorim tapetaksegi. Ülejäänud piraadid jätkavad hääletamisega samamoodi andes hääle, et tappa noorim. Kui poolthääli on pool või vähem, siis raha jagatakse võrdselt ellujäänud piraatide vahel ning protseduur lõpetatakse.

Kõik piraadid on väga ahned, ent samas tahavad kindlasti ka ellu jääda. Kui palju piraate jääb lõpuks ellu?

Šokolaaditahvel
Algebra | Kaal: 2 | 04.11.2010

Vend ja õde läksid poodi šokolaaditahvlit ostma. Esialgu proovis maksta vend, kuid temal jäi puudu 10 krooni. Ka õde ei saanud oma rahaga hakkama - tal jäi puudu 1 kroon. Lõpus panid nad raha kokku, aga ikkagi ei olnud see piisav. Kui palju maksis šokolaaditahvel ning kui palju raha oli igal lapsel?

Apelsinide niiskus
Algebra | Kaal: 2 | 04.11.2010

Karbis on 5kg apelsine, mille niiskus (vee sisalduse protsent) on 99%. Järgmiseks päevaks apelsinide niiskus kukkus 1 protsendi võrra 98%-ks. Kuidas muutus apelsinide kaal?

30–33=3
Algebra | Kaal: 1 | 04.11.2010

Paigutage avaldises "30–33=3" üks number ümber niimoodi, et võrdus kehtiks.

Bakterid
Algebra | Kaal: 1 | 04.11.2010

Iga bakter jaguneb iga sekund kaheks bakteriks. On teada, et kui katseklaasi panna üks bakter, siis juba ühe minuti pärast on katseklaas baktereid täis.

Kui kaua aega läheb katseklaasi täitumiseni, kui panna sinna alguses kaks bakterit?

Laste vanused
Algebra | Kaal: 3 | 04.11.2010

- Tere!
- Tere!
- Kuidas läheb?
- Hästi läheb, kasvatan oma kahte eelkooliealist last.
- Kui vanad nad on siis?
- Nende vanuste korrutis võrdub selle pingi juures olevate tuvide arvuga.
- Hmm, sellest infost mulle küll ei piisa.
- Vanem on näost ema moodi.
- OK, nüüd tean vastust.


Mis on laste vanused?

Relatiivsusteooria paradoks
Füüsika | Kaal: 1 | 26.10.2010

Erirelatiivsusteooria järgi, kui objekt A liigub suure (valguse kiirusele läheneva) kiirusega objekti B suhtes, siis, objekti B seisukohast, muutuvad objekti A mõõtmed liikumise suunas väiksemaks.

Olgu objekt B - kuur, mille pikkus on 10 meetrit, ning millel on kaks üksteise vastas olevat ust. Objekt A olgu sama pikk oda, mis lendab kuuri ühest uksest sisse ning teisest välja. Kui oda lendamise kiirus kuuri suhtes on valguse kiirusele lähedane, muutub tema pikkus kuuri seisukohast väiksemaks (olgu see 8 meetrit). Teeme nüüd nii - sel hetkel kui oda on kuuris täielikult sees, paneme hetkeks mõlemad kuuri uksed kinni ja kohe teeme lahti just enne seda kui oda välja lendama hakkab.

Vaatleme nüüd juhtunud oda perspektiivist. Oda seisukohast muutub hoopis kuur oma mõõtmetest väiksemaks - nüüd on kuur 8 meetrit pikk, kuid oda on 10 meetrit. Seega oda ei saa mitte kunagi täielikult kuuri sisse mahtuda kuuri mõlema ukse korraga kinni panemine on võimatu. Seega kogu situatsioon on vastuoluline.

Milles on viga?

Labürint
Loogika | Kaal: 5 | 24.09.2010

Kurjad piraadid püüdsid Mõttehiiglase lemmik-küborg-koera ning paigutasid ta pimedasse labürinti. Labürint kujutab ennast 6x6 ruudustikku, kus iga ruut on tuba. Ruutude vahel võivad olla seinad. Koer alustab labürindi vasakus alumises nurgas ning välja pääsemiseks peab jõudma paremasse ülevasse ruutu. Õnneks jõudis Mõttehiiglane varakult anda enda küborg-koerale ette spetsiaalse programmi. Programm on lõplik sammude jada, kus iga samm on üks neljast käskudest: "liigu põhja poole", "liigu lõuna poole", "liigu lääne poole", "liigu ida poole". Kui koer vastavale poole liikuda ei saa (sein jääb ette), siis ta ignoreerib vastava käsu ja jätkab täitmist järgmise sammuga. Niipea kui koer leiab ennast väljapääsuga ruudus, jookseb ta kohe labürindist välja. Kuidas sai Mõttehiiglane enda koerale sellise programmi ette anda, mille abil ta, sõltumata labürindi seinte asukohtadest, garanteeritult väljapääsu leiab?

<< <  1 2 3 4 5 > >>