C++ const
Programmeerimine | Kaal: 1 | 05.12.2010

Olgu muutujad a ja b defineeritud järgmiselt:

const int ** a;
int ** b;

Miks C++ standard ei luba järgmist omistamist:

a = b;

C-keele for-tsükkel
Programmeerimine | Kaal: 0 | 19.09.2010

Allpool on toodud C-keelne programm. Leida kolm viisi asendada antud koodis üks täht (sümbol) teisega nii, et saadud programm trükiks ekraanile 20 tärni.

main() { int i, N=20; for (i = 0 ; i < N ; i--) { printf("*"); } }

Üksiku arvu leidmine 2
Programmeerimine | Kaal: 3 | 19.09.2010

Antud on pikk täisarvude jada, milles iga arv esineb täpselt kaks korda, välja arvatud kaks arvu, mis kumbki esinevad täpselt ühe korra. Kuidas leida need arvud, kasutades maksimaalselt O(1) lisamälu ning läbides jada O(1) korda?

Üksiku arvu leidmine 1
Programmeerimine | Kaal: 1 | 19.09.2010

Antud on pikk täisarvude jada, milles iga arv esineb täpselt kaks korda, välja arvatud üks, mis esineb täpselt ühe korra. Kuidas leida see arv, kasutades maksimaalselt O(1) lisamälu ning läbides jada O(1) korda?

Väärtuste vahetus
Programmeerimine | Kaal: 1 | 19.09.2010

Kuidas vahetada omavahel kahe täisarvulise muutuja väärtused, kasutamata kolmandat muutujat?

Kahe aste
Programmeerimine | Kaal: 2 | 02.09.2010

Antud on positiivne täisarv. Kuidas otsustada, kas see arv on kahe aste, kasutamata tsükleid, rekursiooni ja ujukomaarvude operatsioone?