<< <  1 2 > >>

Tühi kera
Füüsika | Kaal: 4 | 13.11.2010

Teie ees on kaks metallist kera, mis on väliselt täiesti ühesugused - mõlema kaal, suurus ning värv on sama. Ainult materjal, millest nad tehtud on pole ühesugune - üks on seest tühi ning tehtud kullast, teine aga ühtlaselt täis ning on tehtud mingist teisest (mittemagnetilisest) sulamist. Kuidas kõige kergemini määrata, milline kera on kullast?

Relatiivsusteooria paradoks
Füüsika | Kaal: 1 | 26.10.2010

Erirelatiivsusteooria järgi, kui objekt A liigub suure (valguse kiirusele läheneva) kiirusega objekti B suhtes, siis, objekti B seisukohast, muutuvad objekti A mõõtmed liikumise suunas väiksemaks.

Olgu objekt B - kuur, mille pikkus on 10 meetrit, ning millel on kaks üksteise vastas olevat ust. Objekt A olgu sama pikk oda, mis lendab kuuri ühest uksest sisse ning teisest välja. Kui oda lendamise kiirus kuuri suhtes on valguse kiirusele lähedane, muutub tema pikkus kuuri seisukohast väiksemaks (olgu see 8 meetrit). Teeme nüüd nii - sel hetkel kui oda on kuuris täielikult sees, paneme hetkeks mõlemad kuuri uksed kinni ja kohe teeme lahti just enne seda kui oda välja lendama hakkab.

Vaatleme nüüd juhtunud oda perspektiivist. Oda seisukohast muutub hoopis kuur oma mõõtmetest väiksemaks - nüüd on kuur 8 meetrit pikk, kuid oda on 10 meetrit. Seega oda ei saa mitte kunagi täielikult kuuri sisse mahtuda kuuri mõlema ukse korraga kinni panemine on võimatu. Seega kogu situatsioon on vastuoluline.

Milles on viga?

Rõdudel karjumine
Füüsika | Kaal: 4 | 24.09.2010

Kaks Mõttehiiglast seisavad mitmekorrulise maja rõdudel, üks teise all (konkreetsed korrused pole teada), toetuvad käsipuule ja karjuvad. Kui nad alustavad karjumist üheaegselt, kumb neist kuuleb teist esimesena, kas kõrgemal või madalamal seisev Mõttehiiglane?

Põrkav telliskivi
Füüsika | Kaal: 5 | 24.09.2010

Põrandal lamava absoluutselt elastse palli peale lastakse meetri kõrguselt kukkuda telliskivi. Telliskivi põrkab tagasi peaaegu 1 meetri kõrgusele. Mis kõrgusele põrkab pall?

Kohvivaht
Füüsika | Kaal: 5 | 24.09.2010

Kuhu koguneb kohvi segamisel vaht?

Basseini torud
Füüsika | Kaal: 5 | 24.09.2010

Basseinis on kaks toru, täitmistoru üleval ja äravool põhjas. Tühi bassein täitub täitmistoru kaudu ühe tunniga. Täis bassein tühjeneb äravoolutoru kaudu 20 minutiga. Millise ajaga tühjeneb algselt täis bassein, kui avada mõlemad torud samaaegselt?

Talvised vankrid
Füüsika | Kaal: 5 | 24.09.2010

Sajab lund. Kaks vankrit veerevad samas suunas inertsi mõjul. Igaühel neist istub üks Mõttehiiglane. Esimene pidevalt puhastab vankrit lumest, teine aga seda ei tee. Väga nõrga hõõrdumisjõu tõttu vankrid tasapisi pidurdavad. Milline vankritest sõidab kaugemale?

Võib lugeda, et lumi kukub alla vertikaalselt, et selle puhastamine ei muuda vastava vankri kiirust (näigeks, Mõttehiiglane viskab seda labidaga vankri liikumissuunaga perpendikulaarselt), et lumi ei sula ning Mõttehiiglaste liikumine/istumine vankrites rolli ei mängi.

Kuulide soojendamine
Füüsika | Kaal: 4 | 24.09.2010

Kahest ühesugusest metallkuulist üks ripub termoisoleeriva nööri otsas, teine lamab termoisoleerival laual. Mõlemat soojendatakse 1 kraadi võrra. Kumma soojendamine nõuab rohkem energiat? Võib eeldada et kuulid soojust kuhugi ära ei anna.

Kaks rongi
Füüsika | Kaal: 3 | 24.09.2010

Kaks ühesugust rongi sõidavad võrdse kiirusega vastupidistes suundades. Esimene sõidab läänest itta, teine idast läände. Kumb kaalub rohkem?

Kes näeb paremini?
Füüsika | Kaal: 1 | 21.09.2010

Kes neist näeb kõige paremini täielikus pimeduses: inimene, kass või öökull?

<< <  1 2 > >>