Karm seadus
Valetajad | Kaal: 1 | 13.11.2010

Elas kord üks kuri kuningas. Ta ei tahtnud, et keegi tal lossis külas käiks ning selle jaoks pani ta lossiväravate juurde valvurid. Valvuritele andis ta selged instruktsioonid, kuidas valvata - igaltühelt, kes soovis lossi siseneda, pidi valvur küsima "Milleks tulid?". Kui soovija vastas tõeselt, pidid valvurid ta kohe üles pooma. Kui ta aga valetas, pidid valvurid ta jõkke uputama. Selline oli kuninga seadus ning seetõttu ei julgenud mitte keegi lossiväravatele läheneda. Ükskord aga tuli sinna üks Mõttehiiglane. "Milleks tulid?", küsis valvur.

Mida vastas Mõttehiiglane?

Kaks küla
Valetajad | Kaal: 2 | 13.11.2010

Mõttehiiglane kaotas mägedes tee ning peab nüüd valima ühe kahest teest. Ta teab et üks tee viib valetajate külasse, kus elavad inimesed, kes alati valetavad ning peale selle ka söövad mõttehiiglasi. Teine tee viib tõerääkijate külla - sealsed külaelanikud räägivad alati tõtt ning mõttehiiglasi ei söö. Kahjuks ei tea Mõttehiiglane, milline tee viib kuhu. Õnneks tuleb temale vastu tundmatu inimene, kes on kindlasti pärit ühest neist küladest. Kuidas saab Mõttehiiglane ühe jah-ei küsimuse abil teada saada, milline on tema jaoks turvalisem tee?

Tuhat piraati
Valetajad | Kaal: 4 | 24.09.2010

Tuhat piraati hoiavad Mõttehiiglast vangis. Piraadid jagunevad tõerääkijateks ja valetajateks, ning on teada, et vähemalt üks neist on tõerääkija. Nad lubasid vabastada Mõttehiiglase, kui ta ütleb täpselt, kes piraatidest on tõerääkija ja kes on valetaja. Selle jaoks saab ta kord tunnis kutsuda enda juurde suvalise arvu piraate ning küsida igaltühelt neist küsimuse: kui palju on kutsutud piraatide seas tõerääkijaid? Mitme tunniga saab Mõttehiiglane hakkama?

Ringvaletamine
Valetajad | Kaal: 4 | 24.09.2010

Mõttehiiglane sattus saarele, kus elasid ainult tõerääkijad ning valetajad. Kõik saare elanikud moodustasid ringi ning igaüks ütles Mõttehiiglasele temast paremal asuva naabri kohta, kas see on valetaja või mitte. Nende väidete alusel suutis Mõttehiiglane määrata, milline on valetajate osakaal saare elanike seas. Määra ka sina, milline see on.

Jah-ei küsimus
Valetajad | Kaal: 4 | 24.09.2010

Sinu ees on kolm kasti. Ühes neist on komm ning sõber Mõttehiiglane teab, millises. Ta räägib alati tõtt, kuid oskab küsimustele vastata ainult "jah" või "ei". Kuidas saada teada, kus asub komm, esitades Mõttehiiglasele ainult ühe küsimuse?

Sotsioloogiline küsitlus
Valetajad | Kaal: 2 | 24.09.2010

Mõttehiiglaste saarel elavad tõerääkijad ja valetajad. Iga elanik elab neljakorruselise maja mõnel korrusel. Kõik saareelanikud osalesid sotsioloogilises küsitluses.

Küsimusele "Kas te elate esimesel korrusel" vastasid "jah" 40% elanikest. Analoogilisele küsimusele teise korruse kohta vastasid jaatavalt 30%, kolmanda korruse kohta 50% ning neljanda kohta 0%.

Kui suur osa elanikest elab tegelikult esimesel korrusel?

Parlament
Valetajad | Kaal: 2 | 24.09.2010

Mõttehiiglaste maa parlament koosneb kahest parteist: "Valetajate partei" ning "Tõerääkijate partei". Kokku on parlamendis 101 saadikut. Eelarve kärpimise raames otsustas valitsus vähendada parlamenti ühe liikme võrra. Iga saadik kinnitas, et kui ta parlamendist eemaldada, on allesjäänute seas valetajad enamuses. Kui palju valetajaid ja tõerääkijaid oli algselt parlamendis?

Mitu tõerääkijat
Valetajad | Kaal: 2 | 24.09.2010

Toas on 10 mõttehiiglast, kellest mõned on tõerääkijad ning mõned valetajad. Esimene ütleb "siin pole ühtegi tõerääkijat", teine: "siin on maksimaalselt üks tõerääkija", kolmas: "siin on maksimaalselt kaks tõerääkijat", ..., kümnes: "siin on maksimaalselt 9 tõerääkijat". Kui palju tõerääkijaid on toas?

Tumm valvur
Valetajad | Kaal: 5 | 02.09.2010

Te seisate teede hargnemiskohas, kust edasi saab minna kas vasakule või paremale. Üks teedest viib koju, kuid te ei tea, kumb neist. Õnneks on teie ees valvur, keda saab küsitleda. Kahjuks võib valvur osutuda valetajaks (valetaja on selline inimene, kes igale küsimusele annab vale vastuse), kuigi te seda kindlalt ei tea (ta võib olla ka tõerääkija). Veel raskemaks teeb situatsiooni asjaolu, et valvur on tumm - sõnade "jah" ja "ei" asemel oskab ta öelda ainult "õõõõ" ja "ääää", ning te ei tea, kumb neist kahest helist on "jah" ja kumb "ei". Muid helisid valvur tekitada ei oska ning käega suunda näidata ka ei oska. Kuidas ühe võimalikult lühikese küsimuse abil teada saada, kumb tee viib koju?