<< <  1 2 3 4 5 > >>

Algebraline sofism
Sofismid | Kaal: 1 | 23.09.2010

Olgu a,b,c suvalised arvud, mille korral kehtib

a = b + c.

Korrutame võrduse mõlemad pooled (a-b)-ga ning avame sulud:

a(a-b) = (b+c)(a-b),
a2 - ab = ab + ac - b2 - bc.

Tõstame ac vasakule ning tegurdame:

a2-ab-ac = ab - b2 - bc,
a(a-b-c) = b(a-b-c).

Jagame nüüd (a-b-c)-ga ning saame:

a = b.

Milles viga?

Küünlad
Lastele | Kaal: 1 | 24.09.2010

Toas põles 50 küünalt, millest 20 kustutati. Mitu küünalt jäi alles?

Voodi ostmine
Algebra | Kaal: 3 | 08.04.2011

Mõttehiiglane tuleb poodi voodit ostma. Teda teenindab müüja rinnasildiga "Ants":

- Tere, soovite midagi?

- Jah, tahaks seda voodit osta. Kui palju ta maksab?

- 600 eurot

- Ohhoo, kas tõesti nii kallis?

Sel hetkel sekkub noor müügiassistent Triin:

- Ärge pange tähele, Antsul on tava kõik arvud kolmekordistada! Tegelikult maksab ju voodi ainult 50 eurot!

Hämmastanud Mõttehiiglane vaatab küsivalt Antsu poole. Ants lisab:

- Ahh, meie noor Triin alahindab kõike - tema öeldud arvud on tegelikkusest alati 12 korda väiksemad!

Kui palju maksab voodi?

Labürint
Loogika | Kaal: 5 | 24.09.2010

Kurjad piraadid püüdsid Mõttehiiglase lemmik-küborg-koera ning paigutasid ta pimedasse labürinti. Labürint kujutab ennast 6x6 ruudustikku, kus iga ruut on tuba. Ruutude vahel võivad olla seinad. Koer alustab labürindi vasakus alumises nurgas ning välja pääsemiseks peab jõudma paremasse ülevasse ruutu. Õnneks jõudis Mõttehiiglane varakult anda enda küborg-koerale ette spetsiaalse programmi. Programm on lõplik sammude jada, kus iga samm on üks neljast käskudest: "liigu põhja poole", "liigu lõuna poole", "liigu lääne poole", "liigu ida poole". Kui koer vastavale poole liikuda ei saa (sein jääb ette), siis ta ignoreerib vastava käsu ja jätkab täitmist järgmise sammuga. Niipea kui koer leiab ennast väljapääsuga ruudus, jookseb ta kohe labürindist välja. Kuidas sai Mõttehiiglane enda koerale sellise programmi ette anda, mille abil ta, sõltumata labürindi seinte asukohtadest, garanteeritult väljapääsu leiab?

30–33=3
Algebra | Kaal: 1 | 04.11.2010

Paigutage avaldises "30–33=3" üks number ümber niimoodi, et võrdus kehtiks.

C++ const
Programmeerimine | Kaal: 1 | 05.12.2010

Olgu muutujad a ja b defineeritud järgmiselt:

const int ** a;
int ** b;

Miks C++ standard ei luba järgmist omistamist:

a = b;

Kavalad valvurid
Loogika | Kaal: 3 | 13.11.2010

Piraadid võtsid Mõttehiiglase vangi ning panid ta tuppa, kust välja viivad kaks ust. Esimene viib krokodillide auku ja teisest pääseb vabadusse. Uste ees istuvad kaks valvurit. Üks neist on kas tõerääkija või valetaja. Teine on aga kavalpea - tema vastused on vaheldumisi (üle ühe) tõesed ja valed (ning pole teada milline võib olla esimene vastus).

Mõttehiiglane ei tea, milline kahest valvurist on kavalpea, kuid tal lubatakse küsida kaks jah-ei küsimust ühe valvuri käest. Kuidas nende abil teada saada, milline on õige uks?

Viis päeva
Lastele | Kaal: 1 | 13.11.2010

Nimetage viis käesoleva aasta päeva, kasutamata numbreid (1, 2, 3 jne), nädalapäevade (esmaspäev, teisipäev jne) ega pühade nimetusi (uus aasta jne).

Tühi kera
Füüsika | Kaal: 4 | 13.11.2010

Teie ees on kaks metallist kera, mis on väliselt täiesti ühesugused - mõlema kaal, suurus ning värv on sama. Ainult materjal, millest nad tehtud on pole ühesugune - üks on seest tühi ning tehtud kullast, teine aga ühtlaselt täis ning on tehtud mingist teisest (mittemagnetilisest) sulamist. Kuidas kõige kergemini määrata, milline kera on kullast?

Maakera punktid
Geomeetria | Kaal: 2 | 13.11.2010

Mõttehiiglane liikus mingist punktist alates kolm kilomeetrit lõuna poole, seejärel kolm kilomeetrit lääne poole ja lõpuks kolm kilomeetrit põhja poole ning jõudis tagasi samasse kohta, kust alustas. Kui palju punkte on maakeral sellised, kus see võis juhtuda? Mis need on?

<< <  1 2 3 4 5 > >>